Home

FAVV fipronil

Het FAVV controleert de aanwezigheid van fipronil in een groot gamma aan levensmiddelen zoals groenten, fruit, honing, kruiden, thee. De laatste 3 jaar er werden door het FAVV jaarlijks een 3.000-tal monsters geanalyseerd op fipronil. Meer dan 99,9% van de monsters was conform Na de initiële blokkering van de verdachte bedrijven is het FAVV bijkomende acties gestart in het onderzoek naar fipronil in de pluimveesector. Enerzijds werd een versterkte controle en monitoring opgestart van fipronil in vlees van legkippen en eiproducten en anderzijds werden bijkomende analyses uitgevoerd in al de legbedrijven die op basis van het onderzoek niet verdacht werden Fipronil is een chemische substantie, die zowel bij planten als bij kleine huisdieren (onder meer in vlooienbanden) gebruikt wordt om insecten te bestrijden. Hoewel fipronil dus legale toepassingen kent, is deze stof niet goedgekeurd voor gebruik bij voedselproducerende dieren

Daarnaast kreeg de FAVV kritiek omdat ze wekenlang amper concrete informatie over de situatie verstrekte, zoals bij hoeveel pluimveebedrijven en in welke concentraties er fipronil was aangetroffen. België verweet op zijn beurt Nederland dat het al in november 2016 was getipt over het fipronil-gebruik in pluimveestallen maar daar niet op handelde FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen : Professionelen: Consumenten : Wetenschappelijk Comit. Op 1 juni 2017 bracht een Belgische pluimveehouder na eigen onderzoek het FAVV ervan op de hoogte dat er mogelijk problemen waren met het gebruik van fipronil in de pluimveehouderij. Het FAVV heeft naar aanleiding daarvan een onderzoek ingesteld. Op 2 juli werd fipronil gevonden bij een pluimveebedrijf in Sint-Niklaas Fipronil is een insecticide en acaricide uit de groep van de fenylpyrazolen. Het werd in 1987 ontwikkeld door Rhône-Poulenc en voor het eerst op de markt gebracht in 1993. In 2002 verkocht Aventis het aan Bayer, die op haar beurt de rechten op het product in 2003 aan BASF verkocht

19 juli 2017: Een bedrijf uit Weelde blijkt fipronil te gebruiken in hun middel tegen bloedluis. Dit middel verkochten ze onder andere door aan Chickfriend, een Nederlands bedrijf dat stallen reinigt. 20 juli 2017: Na meerdere meldingen over fipronil in België brengt het FAVV andere Europese landen op de hoogte Activiteitenlijst FAVV: Vanaf 28/01/2021 is een nieuwe lijst van de FAVV activiteiten van toepassing. Voor meer informatie, consulteer de pagina Activiteitenlijst. Gepubliceerd op 28 januari 2021: Omzendbrief Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producte

 1. Bedrijven waar er fipronil in de eieren wordt aangetroffen, mogen pas weer opstarten eens het FAVV er zeker van is dat de stof er geen probleem meer stelt voor de voedselketen. De betrokken bedrijven moeten in eigen controles kunnen aantonen dat er in hun nieuwe eieren geen fipronil te detecteren is
 2. Fipronil is geen kankerverwekkende stof. Van Fipronil zijn geen schadelijke effecten voor de voortplanting of de ongeborene bekend. Uit de weinige beschreven vergiftingsgevallen bij de mens, zoals bewuste overdoses, is bekend dat Fipronil kan leiden tot misselijkheid, overgeven, buikpijn, duizeligheid, en epileptische aanvallen
 3. In 2010 hebben de controlediensten van het FAVV in totaal 154.836 inspecties uitgevoerd. In 2011 kwam het agentschap in het nieuws naar aanleiding van een uitbraak van de EHEC-bacterie. In 2017 komt het agentschap in het nieuws naar aanleiding van problemen met fipronil bij pluimveebedrijven, wat al snel de fipronilcrisis werd genoemd
 4. atie van eieren, vanaf 2 juni tot 31 juli 2017
 5. Met het oog op transparantie wenst het FAVV de bevolking hierover nu reeds in te lichten. Deze eieren waren op 18 juli geblokkeerd en hebben dus de consument niet bereikt. Het Parket, op de hoogte sinds 19 juli 2017, voert een onderzoek over het gebruik van fipronil in de pluimveesector met ondersteuning van het Voedselagentschap
 6. Het federaal voedselagentschap FAVV heeft bij bijkomende analyses lage concentraties fipronil aangetroffen in zeven bedrijven die op basis van het onderzoek van het parket niet verdacht werden
 7. De FAVV ? de Belgische tegenhanger van de NVWA ? communiceert anders over fipronil dan de NVWA. Zo maakte de FAVV alleen de eicodes van de bedrijven bekend waarbij de fipronilwaarde mogelijk hoger was dan 0,72 mg/kg. Dit gebeurde als voorzorgsmaatregel na een probleem met de geleverde analyses door een laboratorium

Fipronil en de verwerkte producten op basis van eieren: het Agentschap past de normale procedures toe voor terugroeping uit de handel en de recall (19/08/2017) Het FAVV wenst opnieuw aan te herinneren dat er ook in België maatregelen voorzien zijn om verwerkte producten die de maximale residulimiet (0,005 mg/kg) niet respecteren uit de handel te nemen, zelfs indien ze geen gevaar voor de. FAVV over fipronil: geen overschrijding EU-norm 7 AUGUSTUS 2017 Uit de analyse van stalen die genomen werden bij 86 pluimveebedrijven, waaronder 48 legbedrijven die mogelijks fipronil gebruikten in hun stallen, blijkt vandaag opnieuw geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat maakt het Voedselagentschap maandagnamiddag bekend Voor een volwassene van 80 kilogram gaat het dus om 0,72 milligram fipronil, precies de waarde waar het FAVV naar verwijst.De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) legde in 2006 voor. Het gaat hier om ongeveer 200 leghennenbedrijven. Ook zij worden dus uit voorzorg gecontroleerd op fipronil. Het FAVV werd door de bevoegde ministers om een gedetailleerd verslag gevraagd en bereidt dit nu voor. Contactpersoon voor de pers : Katrien Stragier katrien.stragier@favv.be Tel. : 0478 23 49 0

De crisis rond de fipronil-besmetting in eieren toont volgens het ACV de 'proceduritis' aan bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Test-Aankoop pleit voor een. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had in 2016 en 2017 de kippenboeren niet sneller moeten waarschuwen voor de besmetting van eieren met fipronil, zo heeft een rechtbank..

FAVV - Persbericht : Fipronil: resultaten bijkomende actie

Fipronilcrisis FAVV na tegenexpertise: Europese drempel fipronil toch overschreden in België Beeld BELGA. De Europese veiligheidsdrempel voor fipronil werd wel degelijk overschreden in ons land fipronil-eieren Piet Vanthemsche, gewezen topman van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en gewezen Boerenbond-voorzitter, is het niet eens met de kritiek op de. Fipronilcrisis Hoge Gezondheidsraad waarschuwde in 2016 al voor fipronil: FAVV ontkent Beeld Photo News. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) controleert niet. Gevolgen fipronil-crisis nog niet voorbij. (Landbouw), die in een interview met de krant La Dernière Heure concludeert dat voedselveiligheidsdienst FAVV zijn werk uitstekend heeft gedaan

Activiteitenverslag 2017 van het FAVV - Illegaal gebruik

 1. FAVV: Concentraties Fipronil liggen ver onder Europese norm Volgens het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is er geen reden tot paniek in verband met de fipronilcrisis in ons land.Het FAVV heeft vanmiddag de resultaten bekendgemaakt van de tests op de aanwezigheid van het insecticide fipronil in Belgische eieren
 2. Jaarverslag FAVV: veel vragen over fipronil, weinig problemen bij controles Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft vandaag zijn jaarverslag voorgesteld. Ondanks de fipronilcrisis heeft het agentschap vorig jaar bij controles weinig onregelmatigheden vastgesteld
 3. De fipronil op deze zeven bedrijven kwam aan het licht door een aanvullend FAVV-onderzoek naar niet-verdachte pluimveebedrijven. Dat werd gedaan nadat de eerste verdachte bedrijven geblokkeerd waren. De aanvullende monsters werden afgenomen in 266 stallen bij 178 bedrijven die op basis van het gerechtelijke onderzoek niet verdacht werden
 4. Ook zou het op expliciete vraag van de onderzoeksrechter geweest zijn dat het FAVV vaag en kort gecommuniceerd heeft over de aanwezigheid en waarden fipronil in onderzochte eieren, kwestie van het gerechtelijke onderzoek niet in het gedrang te brengen
 5. Het Voedselagentschap (FAVV) meldt dat de resultaten van het lopende onderzoek naar fipronil in eieren 'zeer binnenkort' worden gepubliceerd

Inval bij FAVV om fipronil-crisis - Boerderij

Afsca-favv

Pluimvee nieuws over vleeskuikens, pluimveerechten, leghennen, eieren, bloedluis, kiprassen, stallampen, vrije uitloop, vogelgriep, kippen, eierprijs FAVV: Fipronil in eieren Het parket voert met ondersteuning van het Voedselagentschap een onderzoek uit naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Het gebruik van dit middel is niet toegestaan in deze sector en is dus illegaal Het FAVV wist al in juni van de fipronil-besmetting maar lichtte daar pas op 20 juli de buurlanden over in. VUmc serveert weer eieren en eiergerechten aan patiënten en medewerkers

Fipronilcrisis - Wikipedi

FAVV belooft resultaten fipronil-besmetting zeer binnenkort te publiceren na oproep van toxicoloog 05/08/2017 om 12:07 | Bron: BELGA - Print - Corrigeer Eieren worden geruimd (Belga) Het federaal voedselagentschap FAVV heeft bij bijkomende analyses lage concentraties fipronil aangetroffen in zeven bedrijven die op basis van het onderzoek van het parket niet verdacht. In het kader van een besmetting van bepaalde eieren met fipronil en de uitgevoerde analyses op deze eieren in de door het FAVV geblokkeerde bedrijven, heeft het Voedselagentschap op 8 augustus 2017 uit voorzorg een recall georganiseerd omdat een tegenanalyse een hoge waarde aan fipronil had opgeleverd verschillend van de eerste analyse Fipronilcrisis FAVV wist al sinds juni van besmetting met fipronil, minister Ducarme vraagt gedetailleerd rapport Beeld belga. Het gerechtelijk onderzoek naar de besmetting van duizenden eieren.

Fipronil - Wikipedi

 1. Ook de reacties in de pluimveehouderijsectoren verschillen sterk. In België zijn de Boerenbond en ABS tevreden over de fipronil-aanpak door FAVV. Het contrast met Nederland kan niet groter zijn. Individuele pluimveehouders, LTO en een massaclaimorganisatie hebben de NVWA juridisch nadrukkelijk in het vizier
 2. istische benadering de acute gezond
 3. ister Ducarme vraagt gedetailleerd rapport Fipronilcrisis Het gerechtelijk onderzoek naar de besmetting van duizenden eieren met het.
 4. Fipronil is een insecticide dat zit verwerkt in sommige merken vlooienbandjes. Het doodt vooral volwassen vlooien, melden websites voor de verzorging van katten en honden
 5. Toen het Belgische FAVV fipronil in eieren had aangetroffen en in juni bij de NVWA aanklopte, kwam de tip uit november niet boven in de toezichtssystemen

Fipronil hoe zit het nou eigenlijk? - Chemie Media Centru

FAVV - Professionele

FAVV - Mededeling: Fipronil in eiere

Het FAVV is begin juni door één Belgisch bedrijf van legkippen op de hoogte gesteld dat daar mogelijk een probleem was met fipronil. Dat had het bedrijf in eigen controles aangetroffen, zo luidt het. Het FAVV is daarop meteen een onderzoek gestart en heeft het parket op de hoogte gebracht omdat het om fraude gaat Het federaal voedselagentschap FAVV heeft bij bijkomende analyses lage concentraties fipronil aangetroffen in zeven bedrijven die op basis van het onderzoe.. FAVV onderzoekt ook. Het gebruik van fipronil is in de voedingssector niet toegelaten. Het parket voert, samen het Voedselagentschap, onderzoek naar het gebruik van het product in de pluimveesector. Uit voorzorg blokkeerde het FAVV wel verschillende producenten nadat uit monsters bleek dat het schadelijke molecule aanwezig was

Fipronil in eieren RIV

In het kader van de Fipronil-crisis die deze zomer uitbrak, zijn er in België nog altijd elf bedrijven die geheel of gedeeltelijk stilliggen Schmidt is echter ook boos over de levering van met fipronil gemengde antiluismiddelen in de Duitse deelstaat Nedersaksen vanuit België. Het FAVV informeerde wel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, maar niet de Duitse. Het FAVV blijft benadrukken dat de volksgezondheid door de eieren in België nooit in het geding is gekomen FAVV: Fipronil in eieren 7 aug 2017 Bericht. FAVV: Fipronil in eieren. Strafrechtelijk onderzoek gestart vanwege fipronil 4 aug 2017 Bericht. Strafrechtelijk onderzoek gestart vanwege fipronil. Huidige blootstelling zo laag dat er geen gezondheidseffecten te verwachten zij

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselkete

De OVV wil onder meer weten waarom het middel niet eerder is opgemerkt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat naar aanleiding van het schandaal me FAVV: Fipronil en de verwerkte producten op basis van eieren Het Agentschap past de normale procedures toe voor terugroeping uit de handel en de recall Het FAVV wenst opnieuw aan te herinneren dat er ook in België maatregelen voorzien zijn om verwerkte producten die de maximale residulimiet (0,005 mg/kg) niet respecteren uit de handel te nemen, zelfs indien ze geen gevaar voor de. Het FAVV is begin juni door één Belgisch bedrijf van legkippen op de hoogte gesteld dat daar mogelijk een probleem was met fipronil. Dat had het bedrijf in eigen controles aangetroffen, zo. Toxicoloog roept FAVV op resultaten over fipronil-besmetting bekend te maken Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) roept het Voedselagentschap (FAVV) op om de resultaten van de staalnamen in de. Het FAVV heeft begin juli al zeven keer officieel aan hun Nederlandse collega's gevraagd naar een klantenlijst van de Nederlandse producent van het product dat fipronil bevatte, aldus Ducarme

Check hier of u eieren kocht die zijn teruggeroepenWhat the f…

FAVV: chronologisch overzicht fipronil-crisis VILT vz

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft een lijst met codes vrijgegeven van eieren die niet langer geschikt zijn voor consumptie. Uit een tegenexpertise van een staal bij 1 van de 86 geblokkeerde pluimveebedrijven was eerder gebleken dat de Europese drempel voor fipronil wel degelijk overschreden werd Eiercrisis FAVV treft fipronil aan in zeven 'niet verdachte' bedrijven, maar niet in vlees van legkippen Beeld Hollandse Hoogte / Bart van Overbeeke Fotografi De insecticide Fipronil heeft op enkele dagen tijd een prominente plaats in de nieuwsmedia veroverd na berichten over inbeslagnames van besmette eieren. De eerste resultaten van de analyses op de.

FAVV - Persbericht : Fipronil, bijkomende resultate

Begin juni kreeg het FAVV al een melding van een bedrijf dat aan de hand van eigen analyses firponil had aangetroffen in eieren. Fipronil is een insecticide tegen luizen dat vaak bij honden en. Toxicoloog roept FAVV op resultaten over fipronil-besmetting bekend te maken Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) roept het Voedselagentschap (FAVV) op om de resultaten van de staalnamen in de. België haalt etenswaren uit de handel als er te veel fipronil in zit. Het voedselagentschap FAVV zegt de Europese norm te zullen hanteren, zelfs als de producten geen gevaar voor de. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meldde de aanwezigheid van de insecticide fipronil in eieren op 20 juli, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. Het. FAVV-baas Herman Diricks verdedigde zich gisteren met hand en tand en stelde de bevoegde ministers gerust. Dinsdag lanceert Groen-Europarlementslid Bart Staes een nieuwe aanval: Al midden mei wist het FAVV van de besmetting op basis van een onderzoek.Dat is ferm in tegenspraak met wat het FAVV altijd zelf stelde: zij waren pas op 29 juli helemaal op de hoogte van het probleem

FAVV vond fipronil in 7 'niet verdachte' bedrijven, maar

FAVV bevestigt na tests: Bij ons geen gevaar door besmette eieren zoals in Nederland wel gebeurde nadat er bij een producent eieren waren aangetroffen met een hoog te gehalte fipronil De resultaten die tot op 7 augustus bekend waren bevestigen dat er in België geen gevaar is voor de volksgezondheid. In het kader van de fipronil-dossier werden door het Federaal agentschap voor veiligheid van de voedselketen (FAVV) een aantal bedrijven preventief geblokkeerd en bemonsterd

Belgische FAVV communiceert anders over fipronil dan NVWA

Waarom de fipronil-eieren in België niét gevaarlijk zijn

FAVV - Fipronil: onderzoek naar de incoherentie bij de analyseresultaten afgerond - voor 9 codes kan de recall geannuleerd worden . In het kader van een besmetting van bepaalde eieren met fipronil en de uitgevoerde analyses op deze eieren in de door het FAVV geblokkeerde bedrijven, heeft het Voedselagentschap op 8 augustus 2017 uit voorzorg een recall georganiseerd omdat een tegenanalyse. 18-08-2017 - Het Belgische federale voedselagentschap FAVV heeft een spoor van fipronil aangetroffen dat dateert van september 2016. De waakhond liet stalen uit pluimveebedrijven analyseren die voor het.. Er werd geen fipronil gevonden in het vlees', aldus het FAVV. Tot slot zijn er ook dertien analyses uitgevoerd op eiproducten van de periode juni-juli in brekerijen Het Belgische federale voedselagentschap FAVV heeft een spoor van fipronil aangetroffen dat dateert van september 2016. De waakhond liet stalen uit pluimveebedrijven analyseren die voor het losbarsten van de eiercrisis werden genomen

FAVV - Fipronil in eieren. Bewaard door Erika. Mensen vinden deze ideeën ook leuk. Het federaal voedselagentschap FAVV houdt momenteel nog veertien legbedrijven in ons land geblokkeerd. Dat bevestigt woordvoerster Katrien Stragier. De bedrijven mogen geen eieren meer verkopen nadat het FAVV er na controle sporen van fipronil in had gevonden. Vorige week dinsdag waren nog 21 pluimveebedrijven preventief geblokkeerd

De monsters bleken tot 1,2 milligram fipronil per kilogram ei te bevatten, ver boven de Europese gezondheidsnorm. Die resultaten werden op 2 juni bij de FAVV gemeld, dat meteen een eigen onderzoek instelde en de Belgische justitie inlichtte. België ligt al een paar dagen onder vuur vanwege de trage melding aan de Europese Unie en de buurlanden Het FAVV benadrukte wel herhaaldelijk dat het om preventieve maatregelen gaat: de aangetroffen hoeveelheden fipronil houden geen gevaar in voor de volksgezondheid. Intussen zijn 72 kippenboerderijen opnieuw vrijgegeven, 14 andere blijven nog geblokkeerd De insecticide Fipronil heeft op enkele dagen tijd een prominente plaats in de nieuwsmedia veroverd na berichten over inbeslagnames van besmette eieren. De eerste resultaten van de analyses op de met fipronil besmette eieren zijn geruststellend voor de volksgezondheid, zegt Katrien Stragier, woordvoerster van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vandaag Het Belgische federale voedselagentschap FAVV heeft een spoor van het giftige bestrijdingsmiddel fipronil aangetroffen dat dateert van september 2016. De waakhond liet stalen uit pluimveebedrijven analyseren die voor het losbarsten van de eiercrisis werden genomen Fipronil in eieren - Piet Vanthemsche countert kritiek op FAVV. Piet Vanthemsche, gewezen topman van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Piet Vanthemsche countert kritiek op FAVV | Focus en WTVOok vlees van legkippen wordt getest op fipronil - De

Het FAVV heeft begin juli al zeven keer officieel aan hun Nederlandse collega's gevraagd naar een klantenlijst van de Nederlandse producent van het product dat fipronil bevatte, aldus Ducarme. Het FAVV zou de informatie niet krijgen omdat in Nederland een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de besmettingen Dat blijkt uit memo's die het Belgische Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), 'per toeval' in handen kreeg nadat het om informatie aan Nederland had gevraagd. In de memo van juli aan het (Nederlandse) ministerie van Economische Zaken schrijft de NVWA dat in november 2016 voor het eerst een tip binnenkwam over het gebruik van fipronil in legbedrijven De Belgische oppositiepartijen - Groenen en socialisten - dringen aan op meer transparantie over de fipronil-besmetting in eieren. Ze vragen om een.. In het eieren-fipronil schandaal ligt het voedselagentschap (FAVV) zwaar onder vuur. Terecht : vooral wat transparantie en communicatie betreft, kan het veel beter. Maar het agentschap kan natuurlijk maar roeien met de riemen die het heeft en deze werden gevoelig ingekort wanneer 2016 met 2011 wordt vergeleken. In die periode daalde het totale budget van het FAVV met maar liefst 11%, de.

 • Paling eten.
 • Busch jaeger reflex si creme.
 • Managing consultant.
 • Harde ragebol.
 • Rustieke eiken eetkamer tweedehands.
 • Zippo aansteker wiki.
 • Generisch geneesmiddel betekenis.
 • Tabbladen herstellen Edge.
 • Eurol Fluence 5W40.
 • Kleurplaat Kerst peuters.
 • Olifant levensduur.
 • Hamster.
 • Waxen Amsterdamsestraatweg Utrecht.
 • Bloemkool aangevreten.
 • Sugar baby sugar daddy.
 • Kindertaarten Arnhem.
 • Vakgarages.
 • Pitch pine Vertaling.
 • Great Lengths extensions laten zetten.
 • Uropoden.
 • Brugman keukenlade demonteren.
 • Flyboarden Rotterdam.
 • Dfe 124a indiensttreden defensie.
 • Verlovingsringen diamant.
 • Airborne wandeltocht Lommel.
 • Handleiding Bestway Zwembad Steel Pro 56404.
 • Stalen vat.
 • Restpartij mozaiek tegels.
 • Binoculair enkelzien.
 • Vitamine C tanden.
 • Fietsen langs de Donau met caravan.
 • Fairy Pokémon.
 • Heflatten Deutz.
 • Lidl Funtrips Inloggen.
 • Kreeft prijs restaurant.
 • Sonny Lorenzo.
 • Youtube Dopebwoy.
 • Winkeltijdenwet corona.
 • Watshome stoomstrijkijzer Kruidvat.
 • Best PSU 2020 Reddit.
 • VWR belgie Contact.