Home

Lig collaterale laterale enkel

De mediale collaterale band (loopt van bovenbeen naar scheenbeen) gedeeltelijk in het kniekapsel verlopend en de laterale collaterale band (loopt van bovenbeen naar kuitbeen) buiten het kniekapsel. De collaterale banden geven stabiliteit in de zijdelingse richting Bij ernstige schade, een totale ruptuur van de buitenband, zal een operatie nodig zijn. Deze knieband (buitenband of lateral collaterale ligament) genoemd, loopt van de epicondylus lateralis van het bovenbeen, naar het caput fibula van het kuitbeen. De buitenband is niet verbonden met het kapsel en met de laterale meniscus van de knie Lateraal knieband letsel / ligamentum collaterale laterale laesie De buitenste knieband, ook wel de laterale knieband genoemd, bevindt zich aan de buitenzijde van de knie. Deze knieband verbindt de zijkant van het bovenbeen met het kuitbeen. Een blessure van de buitenste knieband ontstaat meestal door een grote kracht op de knie

Collaterale laterale, lig. Collaterale mediale. Enkelgewricht: Art. talocruralis (enkel) (bovenste spronggewricht) Lig. Deltoideum Lig. Talofiburale anterius Lig. Calcaneofibulare Lig. Talofiburale posterius Art. Subtalaris Art. Talocalcaneonavicularis (onderste spronggewricht Het buitenste enkelband letsel is een zeer veelvoorkomende blessure van de enkel. Meestal ontstaan de klachten nadat iemand zich verstapt of zijn enkel verzwikt. Wanneer enkelbandletsel niet goed behandeld wordt, kan dit tot blijvende instabiliteit van het enkelgewricht leiden De andere buitenband loopt van het bovenbeen naar het scheenbeen. Dit is het ligament collaterale tibiale. De term mediale band wil zeggen dat het een band betreft aan de binnenkant van je knie. De term lateraal wil zeggen aan de buitenkant van je knie. Zo ligt de lig. collaterale fibulare lateraal en het lig. collaterale tibiale mediaal Enkel, lateraal. Verstuikte enkel met zwelling. In de menselijke anatomie is de enkel het gebied dat de voet en het onderbeen verbindt. Met de enkel wordt dit gebied bedoeld zoals het zich uitwendig vertoont. De enkel is herkenbaar aan twee zichtbare knobbels

Het laterale collaterale ligament bestaat uit drie bundels waarvan er twee op de talus en op de calcaneus eindigen: Het lig. talofibulare anterius (21) Mediaal en lateraal ligamentair complex Dynamische vs statische stabiliteit (musculair - lig deltoideum - niet/min. verplaatste med malleolus # (tip avulsie) - niet verplaatste bimalleolair # (????) Gipsimmobilisatie Trauma van de enkel COLLATERAAL BAND LETSEL. Oorzaak. De knie is een scharniergewricht tussen het bovenbeen en het onderbeen. Er is een binnenste (mediale) en een buitenste (laterale) collaterale band die de knie stabiliseert tegen zijwaartse krachten

Collaterale banden - Fysioprin

Retinaculum peroneorum: ligt lateraal. Retinaculum extensoren: Retinaculum flexorum: mediaal. lig. Collaterale laterale bestaat uit 3 delen die gaan naar: - calcaneus lig. Calceofibulare Remt inversie - talus (2x) lig. Talofibulare anterior Belangrijk voor stabiliteit Remt inversie lig Het Laterale Collaterale Ligament Wanneer een van deze ligamenten beschadigd of gescheurd is kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de functie en stabiliteit van de knie. Twee van deze gewrichtsbanden liggen binnenin de knie (intra-articulair, maar extrasynoviaal): de voorste kruisband en de achterste kruisband Het laterale collaterale ligament, of LCL, is een van de vier hoofdbanden die het kniegewricht ondersteunt. De LCL bevindt zich aan de buitenzijde van de knie. LCL-scheuren kunnen optreden als gevolg van een verwonding van het letsel of ze kunnen het gevolg zijn van een directe slag naar de binnenkant van de knie Een knieband is een band in de knie. In de knie zit een aantal banden (ligamenten), die als functie hebben het bij elkaar houden van de botstructuren. Zo weerhouden het ligamentum collaterale fibulare en het ligamentum collaterale tibiale respectievelijk de varus- (O-benen) en valgushouding (X-benen) van de knie. Een aantal kniebanden zijn

Midden in de knie liggen de twee kruisbanden: een voorste en een achterste kruisband. Aan de binnen- en buitenzijde van de knie heeft de knie banden, die voor de zijdelingse stabiliteit zorgen. De binnenband (mediaal collateraal ligament-MCL) bestaat eigenlijk uit verschillende structuren die samen zorgen voor stevigheid aan de binnenzijde van de knie De Lig. collaterale tibiale (mediale) is het ligament of de knieband die aan de binnenkant loopt van het kniegewricht. Deze band zorgt ervoor dat de benen niet naar binnen gaan staan. De Lig. collaterale fibulare (laterale) is de knieband aan de buitenkant. Deze knieband zorgt ervoor dat de benen niet naar buiten gaan staan en O benen ontstaan De collaterale banden zijn de meest aangedane structuren van de knie. Deze blessures kunnen op vele manieren ontstaan. De blessure ontstaat meestal door een grote uitwendige kracht, zoals het vallen tijdens het skiën of een direct trauma op de knie vanaf de zijkant

Structure. Rounded, more narrow and less broad than the medial collateral ligament, the fibular collateral ligament stretches obliquely downward and backward from the lateral epicondyle of the femur above, to the head of the fibula below. In contrast to the medial collateral ligament, it is fused with neither the capsular ligament nor the lateral meniscus Anatomie van de enkel De enkel is een gecompliceerd gewricht en bestaat uit botstukken, kraakbeen, gewrichtssmeer, gewrichtsbanden, spieren én slijmbeurzen. Botstukken Er zijn drie botstukken betrokken bij het enkelgewricht (bovenste spronggewricht). Het betreft hier twee botstukken in het onderbeen en één botstuk uit de achtervoet, het sprongbeen. Het onderbeen bestaat uit het scheenbeen. De Ligamentum collaterale mediale binnenband loopt aan de binnenzijde van de knie van het bovenbeen naar het scheen been en deze band geeft stabiliteit in binnenwaarts zijdelingse richting van de knie. De binnenband moet de beweging van de knie naar binnen toe tegenhouden

Buitenband Knie DeKnie

Start studying Anatomie Enkel/Voet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Het retinaculum patella laterale behoort tot de uitwendige banden en ligt dan ook buiten het knie gewricht. Omdat dit retinaculum aan de buiten- en voorzijde van de knie ligt, zorgt het vooral voor het aanspannen en positioneren van de knieschijf, de patella The medial collateral ligament (MCL), or tibial collateral ligament (TCL), is one of the four major ligaments of the knee.It is on the medial (inner) side of the knee joint in humans and other primates. Its primary function is to resist outward turning forces on the knee

De laterale collaterale band is onderdeel van de structuren die zorgen voor (varus) De duimen moeten niet boven het tibiaplateau liggen om vrije beweging van het plateau mogelijk te maken. Maak met het onderbeen een valgiserende beweging bij de enkel (terwijl de enkel gestabiliseerd is in lichte laterale rotatie) ligamenten voet banden onderbeen voetwortel: lig. collaterale mediale et lig. collaterale laterale lig. talofibulare aneteius lig. talofibulare posterius lig

Patiënten met een beperkte dorsiflexie in de enkel bleken een hoger risico te hebben op lateraal enkelbandletsel (2 onderzoeken, n = 1125). Tussen spierkracht en het risico op enkelbandletsel werd geen relatie gevonden (10 onderzoeken, n = 1648) Aan de zijkanten van de knie zitten twee belangrijke gewrichtsbanden: aan de binnenkant (lig. collaterale mediale) en aan de buitenkant (lig. collaterale laterale). Deze twee kniebanden zijn verantwoordelijk voor de stabiliteit van de knie en het tegengaan van overmatige bewegingen

Direct distaal van dit laterale bandencomplex bevindt zich het lig. bifurcatum (os calcaneus - os cuboideum/os naviculare). Voor zeer duidelijke afbeeldingen (in vitro) kun je de foto's bekijken in het volgende artikel, welke vrij beschikbaar is: Golano P, Vega J, de Leeuw PAJ, Malagelada F, Manzanares MC, Götzens V, van Dijk CN Lateral collateral ligament extends from the lateral femoral condyle, posterior to the lateral epicondyle and 2 cm above the joint line to the fibular head (Fig. 4.1) [8, 9]. At the fibular insertion, the lateral collateral ligament and the biceps tendon form a conjoined tendon (Fig. 4.1)

Buitenste knieband letsel Lateraal knieband letsel

Het normale kniegewricht Botdelen van de knie. Het kniegewricht wordt gevormd door vier botdelen: het bovenbeen (femur), het scheenbeen (tibia), de knieschijf (patella) en het kuitbeen (fibula).Het kuitbeen maakt geen direct deel uit van het kniegewricht maar is het aanhechtingspunt van belangrijke spieren en de buiten knieband Study Anatomie - Enkel flashcards from Thao Quach's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Het annulare ligament maakt onderdeel uit van het laterale collaterale ligament complex, de ligamenten aan de buitenzijde van de elleboog. De andere ligamenten die hieronder vallen zijn: - Het radiaal collateraal ligament, welke loopt van de buitenste elleboog knobbel (laterale epicondyl) naar het ligamentum annulare

Kniepijn is een veelvoorkomende aandoening. Dat komt omdat je kniegewrichten aan één stuk door worden belast en bewogen. Pijn in je knie kan op allerlei manieren ontstaan en zodoende talloze mogelijke oorzaken hebben. In dit artikel bespreken we de 14 vaakst voorkomende oorzaken van knieletsel en kniepij Lateral kollateral ligamentskade. 17.10.2019. Basisoplysninger Definition. Komplet eller inkomplet ruptur af ligamentum collaterale laterale; Patologisk inddeling Grad 1: Strækning af ligamentet uden påvisbar instabilitet; Grad 2: Strækning af ligamentet med påvisbar instabilitet, men med fibrene i kontinuitet; Grad 3: Komplet ruptur af.

Anatomische kenmerken heup, knie, enkel - StudeerSne

 1. Uraikan dan praktekkan Teknik transverse friction pada: lig. collaterale mediale dan collaterale laterale, pes anserinus, patella dan meniscus. Uraikan dan praktekkan Joint mobilisation traksi, translasi dan roll slide pada sendi Tibiofemoralis dan patellofemoralis
 2. 9. Lig. collaterale laterale bijvraag: met welke stress kan je het lig op spanning brengen. 10. Afgrenzig prox en dist van os cuneiforme bijvraag: welke gewrichten vormt dit? Spieren die aanhechten? nabijgelegen botstukken 11. Tuberculum adductorum bijvraag: welke spieren hechten aan + aanhechting oorsprong functie? spieren lat en med? 12.
 3. Pijn aan de kniebanden kan aan de binnenkant (lig. collaterale mediale) of aan de buitenkant (lig. collaterale laterale) zijn. Beide banden hebben als functie het kniegewricht zijwaarts te stabiliseren bij overmatige bewegingen. Symptomen Stekende pijn aan de binnen en/of buitenkant van de knie. Lichte zwelling, en bij wegtrekken van zwelling ka

Buitenste enkelband letsel Inversietrauma enkel / lateraal

 1. Letsel van het LCL (laterale coll. band) en/of PLC (postero laterale complex) (graad B, C en D): De werkgroep is van mening dat het bij letsel van het sMCL en/of het PMC (graad B, C en D) noodzakelijk is de patiënt binnen één week na het acute knieletsel te verwijzen naar de huisarts voor mogelijke doorverwijzing voor het aanmeten van een brace
 2. Laterale meniscus: De cliënt ligt in ruglig 1 hand omvat het kniegewricht, 1 hand bij de enkel, maximale flexie knie, varus knie en endorotatie van de voet naar 120° extensie. laterale kapselband, tractus iliotibialis en laterale collaterale band
 3. Naast de kruisbanden zijn er twee collaterale banden, namelijk de mediale (binnenste) en de laterale (buitenste) collaterale band. Deze liggen aan de zijkanten van de knie en zorgen ervoor dat het dijbeen en het scheenbeen niet zijwaarts kunnen bewegen. Diagnos

De anatomie van de knie Wetenschap: Anatomi

elementen van de knie op hun plaats blijven ten opzichte van elkaar (lig. meniscotibiale craniale mediale [CrMMTL] en laterale [CrLMTL], lig meniscotibiale caudale mediale [CaMMTL] en laterale [CaLMTL] en lig femoropatellare laterale [LFPL] en mediale [MFPL]). De patella is door de ligamenta patellae medial Figuur 20. Laterale X-knie met een horizontale stralenbundel & AP opname van de linker knie. Op de laterale opname is lipohemartrosis zichtbaar bij een lateraal tibiaplateau fractuur. Merk de gestoorde tibiofemorale alignment op (> 5 mm) Tibiaplateau fractuur. Een tibiaplateau fractuur is een veelvoorkomend fractuur in de knie Enroll in our online course: http://bit.ly/PTMSK DOWNLOAD OUR APP: iPhone/iPad: https://goo.gl/eUuF7w Android: https://goo.gl/3NKzJX GET OUR ASSESSMENT B.. Tears to the lateral collateral ligament most often occur from a direct blow to the inside of the knee. This can stretch the ligaments on the outside of the near too far and may cause them to tear. This type of injury occurs in sports. Lateral collateral ligament tears do not heal as well as medial collateral ligament tears do. Severe tears may require surgery

Video: Enkel - Wikipedi

Samenvatting Bewegingsleer - Biomechanica enkel - StudeerSne

Enkel/Voet ; Knie ; Heup De patiënt ligt op zijn rug aan de zijkant van een tafel met de aangedane extremiteit aan de kant van de fysiotherapeut. Bij een intacte laterale collaterale ligament zal deze mediale beweging nauwelijks mogelijk zijn en stoppen wanneer het laterale collaterale ligament zijn maximale lengte heeft bereikt Een verstuikte enkel kenmerkt zich door stijfheid, een verkleuring van de huid, gevoeligheid, zwelling, blauwe plekken en andere symptomen. De verstuiking veroorzaakt mogelijk ook schade aan het kraakbeen of de pezen van de enkel. Verwonding en chronische pijn Een letsel aan de enkel veroorzaakt mogelijk chronische enkelpijn. Dit komt tot stand. Het lig. collaterale mediale verloopt van de epicondylus medialis naar de anteromediale zijde van de proximale tibia en verhindert naast valgisatie ook exorotatie van de tibia op het femur. Het lig. collaterale mediale posterius heeft strakke verbindingen met de achterhoorn van de mediale meniscus. Het laterale collaterale ligament verhindert. The lateral collateral ligament (complex) of the ankle is a set of three ligaments that resist inversion of the ankle joint.They are more commonly injured than the medial collateral (deltoid) ligament of the ankle.They run from the lateral malleolus of the fibula to the talus and calcaneus.. Gross anatomy. The fan-like arrangement is composed of three ligaments Ligamentum collaterale mediale består af to lag; et overfladisk og et dybt. Det overfladiske lag beskytter mod valgusstress. Det dybe lag er fæstet til den mediale menisk og bidrager til stabilitet både ved valgusstress og rotation

Wat is de fibulaire collaterale ligament? Ook wel aangeduid als de laterale collaterale ligament (LCL), de fibular collaterale ligament (FCL) is een van de belangrijkste ligamenten van het kniegewricht. Een extrinsieke ligament, wat betekent dat het ligt aan de buitenzijde van het gewrichts Start studying Anatomie thema 8. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools De mediale collaterale band aan de binnenzijde van je knie; De laterale collaterale band aan de buitenzijde van je knie; De voorste en achterste kruisband binnenin je knie; Als laatste heb je nog je knieschijf die voor op je knie ligt. Je knieschijf beweegt van buiten naar binnen over je kniegewricht wanneer je je gebogen knie strekt

Lateral collateral ligament complex consists of 4 components . accessory lateral collateral ligament; annular ligament ; lateral radial collateral ligament (LCL) lateral ulnar collateral ligament (LUCL) LUCL is the primary stabilizer to varus & ER stress origi The medial collateral ligament (MCL) is a flat band of connective tissue that runs from the medial epicondyle of the femur to the medial condyle of the tibia and is one of four major ligaments that supports the knee. MCL injuries often occur in sports, being the most common ligamentous injury of the knee, and 60% of skiing knee injuries involve the MCL)

Collateraal band letsel - Arts - Orthopedie Lie

Gewrichtskraakbeen bedekt de uiteinden van de botten van alle gewrichten om het gewricht soepeler te laten bewegen en schokken te kunnen absorberen.In het ellebooggewricht is de kraakbeenlaag wat dunner dan bij andere gewrichten. De belangrijkste banden in de elleboog zijn de binnenband (mediale collaterale ligament) en de buitenband (laterale collaterale ligament) Fibular Collateral Ligament (lateral collateral ligament)--this is a strong, rounded, fibrous cord, attached to the back part of the lateral condyle of the femur, immediately above the groove for the tendon of the Popliteus, passing downwards to the lateral side of the head of the fibula, in front of the styloid process Lateral ankle ligament reconstruction can be performed using a free tendon graft and a rigid interference screw with the BioComposite Tenodesis implants. This technique allows for anatomic reconstruction of the anterior talofibular and calcaneofibular ligaments with simple tensioning and rigid fixation of the graft in hedendaagse spelling: alleen, enkel, slechts. Alleen — enkel — slechts. Zij drukken alle eene beperking van een begrip, van eene gedachte uit. Alleen sluit eigenlijk al het andere uit: het geeft te kennen, dat hetgeen gezegd wordt, op die eene zaak en op geene andere betrekking heeft.Enkel staat hiermede vrijwel gelijk, maar is sterker.Nog sterker is enkel en alleeen subacromiale, lig. coraco-acromiale, insertie m. pectoralis lateral ulnar collateral ligament, synovial fringe, radiocapitaal gewricht, flexor insertie, mediale 16.00 - 17.00 Enkel & Voet Extensor pezen, anterieure recessus BSG, anterieure.

Enkel Enkele brouwerijen hanteren voor hun bieren met relatief laag alcoholgehalte van rond de 5 tot 6 vol%, de term Enkel. De trappisten brouwen, voor hun eigen gebruik, ook een lichtere soort, die ook wel met de term Enkel wordt aangeduid. Vaak zijn dit minder sterke bieren als bovengenoemde soort. Het alcoholgehalte ligt zo rond de 3 tot 4 vol% Bij veel pijn is het verstandig om uw knie een paar dagen rust te geven. Dit betekent dat u wel kleine stukjes mag lopen. Het kan helpen om te lopen met krukken (te huur bij de Thuiszorgwinkel). Als u gaat zitten of liggen, leg dan uw been hoog, bijvoorbeeld op een stoel of op de bank. U kunt beter geen kussen onder uw knie leggen Een laterale knie ligament, ook wel een laterale collaterale ligament (LCL) of kuitbeen ligament, is een sterke band van vezelig collageen, dat de kop van het onderbeen bot, de fibula verbindt, met het lange been van de dij, de femur Vertalingen van 'enkel' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

Knieband: Ligamentum collaterale laterale

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Aan de buitenkant liggen de menisci vast aan het kapsel van de knie. Omdat de mediale meniscus minder mobiel is scheurt deze eerder dan de laterale meniscus. Met name als de stabiliteit van de knie door een bandletsel afneemt loopt de meniscus meer kans te scheuren Knieklachten worden vaak behandeld met Medical Taping zoals vochtophoping in de knie | Lees meer over de behandeling van knieklachten FysioTap

Arteriën en ligamenten samenvatting - StudeerSne

Binnenste enkelband letsel Eversietrauma enkel / mediaal

Enkel/voet / Testen Fysio-vaardigheden

Aan de binnenzijde en buitenzijde van de knie hebben we de gewrichtsbanden of collaterale banden. Aan de binnenzijde ligt de mediale gewrichtsband (MCL). Aan de buitenzijde de laterale gewrichtsband (LCL), een zeer sterk ligament die vasthecht op de kop van het kuitbeen Lateral collateral ligament. Popliteal sulcus. Popliteal tendon. Body lateral meniscus (Middle) In a cut that is slightly more posterior, note the deep and superficial layers of the medial collateral ligament merge together. On the lateral side, the popliteal tendon is seen at its origin, extending towards the joint line The collateral ligaments are necessary to the integrity of the knee because they provide the lateral stability that prevents the joint from buckling sideways. Originating on the outside of the lower femur on a surface known as the lateral epicondyle, the fibular collateral ligament extends across the lateral aspect of the knee, spanning the space like a bridge The collateral ligament on the outer part of the leg, known as the lateral collateral ligament, or LCL, is equally important as it connects the fibula and the femur together. Ligaments and tendons are extremely strong and flexible, and are similar to one large cord made up of smaller cords throughout

Rupturen van de laterale enkelband(en); opereren of niet

Fysiotransparant.nl is een service bedoeld voor patiënten, fysio- en oefentherapeuten, die zichzelf of hun klanten willen voorzien van uitgebreide professioneel gerichte informatie, adviezen en oefeningen voor hun klachten. De werkwijze is dat de therapeut de diagnose stelt en dan aan de patiënt aangeeft welke informatie en oefeningen zinvol zijn bij de aanwezige klacht Das Portal für die Assistenzärzte der Endoprothetik. Start. Übe Een knieband is een band in de knie.In de knie zitten een aantal banden (), die als functie hebben het bij elkaar houden van de botstructuren.Zo weerhouden de Lig. collaterale fibulare en Lig. collaterale tibiale resp. de varus- (O-benen) en valgus-houding (X-benen) van de knie Ligamentum collaterale laterale (lig. collaterale fibulare) kulkee polven ulkosyrjällä reisiluun distaalisesta päästä pohjeluun proksimaaliseen päähän nivelpussin ulkopuolella; Ligamentum popliteum obliquum ja ligamentum popliteum arcuatum polven takana osina nivelpussi

lig. collaterale laterale. SECTION Item or Ref ID Value or text Identification TA code A03.6.10.008 Entity ID number THA:1571 FMA identifier FMA:44076 Type of entity Material entity Language TA98 Latin preferred. For chronic lateral ankle instability an anatomical repair procedure of the lateral collateral ligaments (LCL) of the ankle with augmentation by an inferior extensor retinaculum (IER) flap is proposed. To treat the mechanical parts of an instable ankle involving both LCL and subtalar joint ligament damage. This technique is not suitable when the anterior talofibular ligament (ATFL) and. T he lateral collateral ligament complex of the elbow consists of the radial collateral ligament, lateral ulnar collateral ligament (LUCL), annular ligament, and accessory ra-dial collateral ligament [1, 2] (Fig. 1). Of these, the LUCL is the principal stabilizing component [1, 3, 4]. It originates at the pos Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl Er is een binnenste (mediale) en een buitenste (laterale) collaterale band die de knie verstevigt. Als de banden te ver worden uitgerekt kunnen ze scheuren. Een scheur in een collaterale band kan ontstaan in het midden van de band, maar ook aan het uiteinde bij de aanhechting aan het bot. Een scheur in de binnenste band komt vaker voor dan in de buitenste band

The primary constraint to PLRI is the lateral collateral ligament complex (LCL), which is made up of the radial collateral ligament (RCL), lateral ulnar collateral ligament (LUCL), annular ligament, and accessory lateral collateral ligament. 2 O'Driscoll determined that the key anatomic structure preventing this pattern of instability is the lateral ulnar collateral ligament, which extends. o Lig. patellae (2): Continuation of m. quadriceps femoris's tendon, the patella is a sesamoid bone in the tendon before patellar ligament inserts on tibial tuberosity o Lig. collaterale laterale (3): from lateral epicondyle of femur to head of fibula, a lesser part to lateral condyle of tibia; underneath there is the tendon of m. popliteu Inleiding. De duim kan een plotse abductie maken met luxatie van het MCP-1 tot gevolg. Hierbij kan er sprake zijn van i) een distorsie, ii) avulsiefractuur van de proximale phalanx of iii) ruptuur van het ulnaire collaterale ligament, waarij soms ook de aponeurose van de m. adductor pollicis is geruptureerd (laesie van Stener) ligamentum collaterale laterale - Lat/Gr/Med → értelmezés ligamentum collaterale laterale - Lat/Gr/Med → Magyar ligamentum collaterale carpi ulnare - Lat/Gr/Med → értelmezés ligamentum collaterale carpi radiale - Lat/Gr/Med → értelmezés collaterale - Italiano → Magyar effetto collaterale - Italiano → Magya

 • Zwemmen met baby 1 jaar.
 • Hotels Oostduinkerke Bad.
 • Youtube icon pink.
 • Golf handicap 2020.
 • De druktemaker Radio 1.
 • Duolingo Portugees.
 • Grant Gustin wife.
 • Nationale IQ test gemist.
 • Vakantie met peuter.
 • Goedkoop eten New York.
 • Manifesto YSL Elixir.
 • ECTS betekenis.
 • Schriftlezing huwelijk.
 • Smartschool Reinpad.
 • Aantal doden WO2 België.
 • Telefacts Reuzegom.
 • Handelsnaamwet overheid nl.
 • Intratuin Utrecht.
 • GBX to GBP.
 • Fietsen langs de Donau met caravan.
 • Rauwe melk drinken.
 • Forten Antwerpen.
 • Hoe Train je een Chihuahua.
 • Zelfklevende auto bekleding.
 • Beste gas bbq Consumentenbond.
 • Motor parkeren Leuven.
 • Pokemon Platinum IV.
 • 3D kaarten maken.
 • Illustrator draw over image.
 • Grote kruik vaas.
 • Motorcross proberen.
 • De Blaauwe Arena.
 • Loslopende hond melden.
 • NVWA resultaten.
 • Dizzy Duck Facebook.
 • Sugar baby sugar daddy.
 • Alfabetiseren werkblad.
 • IPhone 6 hoesje leer.
 • Kun je zonnebrand van vorig jaar nog gebruiken.
 • Weerwolven 1 Nacht.
 • Gele linzen koken.