Home

SURF onderwijs

Samen aanjagen van ICT-vernieuwing in onderwijs en onderzoek. Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Met als doel: beter en flexibeler onderwijs en onderzoek SURF Onderwijsawards voor het eerst online uitgereikt. Tijdens de online SURF Onderwijsdagen 2020 zijn de SURF Onderwijsawards toegekend aan 5 onderwijsprofessionals die nationaal en internationaal bijdragen aan onderwijsvernieuwing: Eric Slaats, Marja. Nieuws 25 januari 2021

Homepagina SURF.n

Onderwijs & ICT SURF

SURF Communities verbindt mensen die binnen het onderwijs en onderzoek werken aan ICT-innovatie. Lever je bijdrage: deel, reageer, discussieer en vind kennis en.. Samenwerken met het onderwijs voor software We werken samen met (bijna) alle universiteiten, hogescholen en basisscholen in Nederland. Daarom kun je inloggen met het inlogaccount van jouw universiteit of hogeschool SURF is de ICT-samenwerkingsorgnisatie voor onderwijs en onderzoekend Nederland. Een non-profit, gefinancierd met belastinggeld. Dat neemt niet weg dat onze arbeidsvoorwaarden wat mij betreft. SURF ontwikkelt zijn dienstverlening volgens een LifeCycle- & PortfolioManagement proces (SURF-LCPM). Het LCPM geeft inzicht in en sturing aan het proces waarbinnen een innovatief idee zich gedurende een aantal opvolgende fases kán ontwikkelen tot een operationele dienst

SURF Onderwijsdagen 2020 voor mbo, hbo en wo SURF

Het Architecten Beraad Hoger Onderwijs is inhoudelijk eigenaar van deze HORA-wiki. Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2018 om 17:55 Nieuws SURF Onderwijs-award voor Ulrike Wild en collega onderwijsvernieuwers Gepubliceerd op 7 december 2020. Ulrike Wild van Wageningen University & Research is een van de vijf onderwijsprofessionals die vandaag tijdens de online editie van de SURF Onderwijsdagen 2020 een SURF Onderwijs-award is toegekend 7 december 2020 | Wie zich hard maakt voor open onderwijs, samenwerking en flexibilisering, verdient een onderscheiding, zo bleek op de SURF Onderwijsdagen. De organisatie deelde vijf onderscheidingen uit aan mensen die door middel van ICT vernieuwing in het hoger onderwijs brengen De ICT-inkooporganisatie van SURF voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek.

Onder het mom Eerst de relatie, dan de prestatie wordt er in deze community gekeken naar de kansen en mogelijkheden van online binding in het corona tijdperk.. SURF biedt op diverse expertises praktische stappenplannen, handreikingen en checklists om aan de slag te gaan met onderwijsinnovatie: Online en blended onderwijs, Digitaal toetsen, Benutten van studiedata, Digitale leeromgeving, Digitale leermaterialen, Flexibel onderwijs organiseren onderwijs, zijn de 8 SURF genomen. Op enkele punten wordt hiervan echter afgeweken als de richtlijnen in het Engelse taalgebied botsen met de taalregels in Nederland. Als dit het geval is wordt dit duidelijk aangegeven. De APA-richtlijnen zijn een combinatie van regels en afspraken Dit is een demonstratieomgeving voor de Hoger Onderwijs Referentie-Architectuur (HORA) zoals deze wordt ontwikkeld in het kader van het programma Regie in de Cloud. Deze referentie-architectuur is een generieke architectuur die door instellingen gebruikt kan worden als spiegel voor de eigen informatiehuishouding

Het onderwijs van 2020 is hybride onderwijs | 26 juni 2020. Het onderwijs van 2020 ziet er plots uit alsof het dat van 2030 is, grotendeels digitaal. In dit webinar blikken we terug op de omslag van fysiek naar online onderwijs en de transitie naar hybride onderwijs. Wat zijn dan de belangrijkste nieuwe inzichten en wat kunnen we daarvan leren Een flexibeler systeem voor studenten Zone Flexibilisering. Flexibilisering van het hoger onderwijs kent veel facetten; zoals een onderwijscatalogus, modularisering, micro-credentialing, standaardisatie, flexibele inzetplanning, leeruitkomsten, online afstandsonderwijs, mengvormen van face-to-face en online onderwijs, leerwegonafhankelijke toetsing, micromasters, afspraken over organisatie van.

De leeromgeving herzien: Technologie is niet meer weg te denken uit het klaslokaal, maar het nieuwe onderwijs vraagt om meer verandering om tot succesvol, op de toekomst gericht onderwijs te komen. Daar waar leerruimtes traditioneel gezien zijn ontworpen voor, pedagogisch, docent-gestuurd onderwijs, speelt heutagogiek , oftewel meer leerling-gestuurd onderwijs een steeds grotere rol Volgens Surf weet zij goed kennis te vertalen naar mogelijkheden voor het onderwijs. Daarin neemt ze allerlei mensen mee, van student tot hoogleraar tot bestuurder. Robert Schuwer, lector Open Educational Resources aan Fontys Hogescholen, geldt al bijna twintig jaar als drijvende kracht achter open leermaterialen Surf is een muziekstijl die in 1961 in Zuid-Californië is ontstaan. Aan de basis staan Dick Dale & The Del-Tones en The Bel-airs, zij spelen instrumentale muziek in de stijl van Duane Eddy, The Fireballs en The Ventures, die de jonge beoefenaars van het surfen bij stranden doet denken aan hun sport. Kenmerkend voor surfmuziek is de staccato sound gespeeld op Fender Jazzmaster- en.

SURFspot Smart deals for educatio

 1. Sprekers: Timo Kos (SURF / LDE-CEL / TU Delft) & Ruben Kranendonk (SURF / Yes!Delft) Het hoger onderwijs kiest steeds meer voor online onderwijs. De zone Onderwijsinnovatie met EdTech (onderwijstechnologie) van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT runt gedurende 10 weken een 'validation lab' voor EdTech-startups uit heel Europa
 2. Surf your Stress. Stress komt in golven; iedereen ervaart wel perioden van spanning en dat is oké, Het hoort bij het leven en zet ons aan tot grotere prestaties. Omgaan met stress lijkt wel wat op leren surfen. Natuurlijk raak je af en toe uit balans. Je valt in het water en gaat kopje onder
 3. Content tagged with SURF. Vandaag mocht ik een kleine bijdrage leveren aan de sessie van Bas Cordewener en Tom Dousma waarbij werd teruggekeken op 20 jaar SURF Onderwijs en ICT
 4. De nieuwste tweets van @SURF_onderwijs
 5. Content filed under the SURF category. Vandaag mocht ik een kleine bijdrage leveren aan de sessie van Bas Cordewener en Tom Dousma waarbij werd teruggekeken op 20 jaar SURF Onderwijs en ICT
 6. SURF verzamelt en deelt expertise over hoe je online onderwijs inhoudelijk vormgeeft. SURF heeft hiervoor een Corona community opgericht: Online onderwijsvraagbaak. Iedereen uit het Nederlandse onderwijs kan gebruik maken van dit platform en zelf ook expertise delen. Denk daarbij aan handleidingen, tips & tricks en webinars over online onderwijs
 7. Open Onderwijs API: SURFnet werkt samen met hogeronderwijsinstellingen aan een standaard API: Open Onderwijs API. Een API is een set aan definities waarmee softwareprogramma's onderling kunnen communiceren. Het dient als een interface tussen verschillende softwareapplicaties

De SURF-organisatie bestaat uit het SURF-bureau en 3 werkmaatschappijen: SURFnet, SURFmarket en SURFsara. Het bureau houdt zich bezig met bestuurlijke afstemming en stimuleren (of bevorderen) van ICT-vernieuwingen in het onderwijs en onderzoek Onderwijs change makers geëerd voor hun inzet Jan Haarhuis ontvangt SURF Onderwijsaward. SURF heeft tijdens Dé Onderwijsdagen 2016 de winnaars bekendgemaakt van de eerste SURF Onderwijsawards. In de categorie ICT-en onderwijsprofessionals kreeg Jan Haarhuis,. SURF is dé ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Daarom biedt SURF ook heel veel diensten en producten op dit Lees meer » Zoek. Zoek. Categorieën. Geen categorie (1). Het Architecten Beraad Hoger Onderwijs is inhoudelijk eigenaar van deze HORA-wiki. Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 sep 2018 om 13:59 Surf is ook de aanbieder van het netwerk waarop veel thuiswerkende docenten inloggen. Het blijkt geen probleem om dat veilig en stabiel te houden. Het netwerk was al op orde, de kennis over online-onderwijs was in feite ook beschikbaar

In dit project hebben bestuurders, CIO's, directeuren ICT, onderwijs en onderzoek, informatiemanagers en informatiearchitecten van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten en SURF strategische uitdagingen geformuleerd en kansen geïdentificeerd voor het optimaliseren van hun informatievoorziening en het daarbij gemeenschappelijk benutten van de mogelijkheden van de cloud OPEN ONDERWIJS API. SURFnet werkt samen met hogeronderwijsinstellingen aan een standaard API: Open Onderwijs API. Een API is een set aan definities waarmee softwareprogramma's onderling kunnen communiceren. Het dient als een interface tussen verschillende softwareapplicaties. Lees meer op Wikipedia

Het bedrijfsprocesmodel is sterk gerelateerd aan het bedrijfsfunctiemodel.Beiden beschrijven wat een instelling voor hoger onderwijs en onderzoek doet. Het bedrijfsfunctiemodel legt echter de nadruk op wat een instelling doet, terwijl het bedrijfsprocesmodel de nadruk legt op hoe een instelling dat doet Met het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT wordt gewerkt aan de kansen die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe

Artikel SURF Magazine Optimaal roosteren op basis van

Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

 1. der e-waste en circulaire oplossingen voor ict, voorkomen universiteiten en hogescholen dat hun elektronisch afval belandt op een vuilnisbelt in Afrika', licht de ict-samenwerkingsorganisatie toe
 2. SURF is de ict-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen de coöperatie SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-scholen, onderzoeksinstellingen en de universitaire medische centra samen aan ict-voorzieningen én ict-vernieuwingen
 3. Eric Slaats en Robert Schuwer van Fontys Hogeschool ICT zijn tijdens de eerste dag van de online SURF Onderwijsdagen 2020 geëerd met een SURF Onderwijsaward. Ze ontvingen de award voor hun bijdrage aan nationale en internationale onderwijsvernieuwing.Naast Eric Slaats en Robert Schuwer kregen ook Marja Verstelle (Universiteit Leiden, TU Delft en..
 4. Schoolspot (onderdeel van APS IT-diensten) is de software, cloud en hardware-webwinkel voor leerkrachten, medewerkers en (ouders van) leerlingen in het basis- en/of speciaal onderwijs
 5. Voorafgaand aan deze thema-uitgave organiseerde SURF op 24 juni 2014 een 'pressure cook'-sessie over de didactiek van open en online onderwijs. Het doel was in korte tijd de belangrijkste vraagstukken, oplossingen, kansen en behoeften rondom dit actuele thema te identificeren met een aantal experts en pioniers: wat zijn de do's & don'ts
 6. Surf, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen vinden dat het hoger onderwijs in Nederland sneller moet innoveren. Daarvoor hebben zij een versnellingsagenda opgesteld. Hierin formuleren de organisaties drie speerpunten om onderwijsinnovatie te versnellen
 7. Meer informatie op de website van SURF: pijler Online onderwijs; pijler Open leermateriaal; Subsidiebedrag. In 2021 is voor elke pijler 700.000 euro beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro voor een project in de pijler 'Online onderwijs'. Projecten in de pijler 'Open leermateriaal' ontvangen maximaal 175.000 euro
Katrien Bernaerts (@kbernaerts) | Twitter

Het Architecten Beraad Hoger Onderwijs is inhoudelijk eigenaar van deze HORA-wiki. Deze pagina is het laatst bewerkt op 16 okt 2013 om 10:12 Samen met Surf is er een traject opgezet met als uitkomst Surfdrive, een veilige cloudopslagdienst, geschikt voor onderwijs en onderzoek. Medewerkers, docenten en studenten kunnen door offline synchronisatie vanaf elke locatie en op ieder moment bij hun bestanden SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. SURF heeft als voornaamste taak het onderwijs en onderzoek optimaal te laten profiteren van de kansen die ICT biedt SURF, dat zijn wij. Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland die in de coöperatie SURF samenwerken om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Samen aanjagen van vernieuwing

Vraagbaak Online Onderwijs SURF Communitie

 1. SURF heeft een online onderwijs vraagbaak ingericht. Nu jouw instelling dicht is wil je het onderwijs zoveel mogelijk laten doorgaan. In deze tijdelijke SURF-community delen we kennis en expertise om de overstap te maken naar online onderwijs. Je kunt zelf reacties toevoegen aan de verschillende artikelen of een artikel plaatsen
 2. SURF | 7,703 followers on LinkedIn. Samen aanjagen van vernieuwing | SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. SURF zorgt ervoor dat studenten, docenten.
 3. Over Eric Slaats en Robert Schuwer SURF Onderwijsaward 2020 winnaar Eric Slaats (Associate Lector bij Fontys Hogeschool ICT, foto rechts) is een doener. Met een achtergrond in de IT en beide benen stevig in het onderwijs weet Eric precies waar docenten en studenten van Fontys Hogeschool tegenaanlopen en welke ICT-middelen hen zouden kunnen helpen
 4. imaal een van de twee uitdagingen genoemd in dit jaarthema. Lees meer over het jaarthema Activerend leren en toetsen op de website van SURF
 5. SURF heeft vandaag de Menukaart Online Onderwijs gepubliceerd. Het is een PDF met een stappenplan van stappen die je moet zetten als je online onderwijs wil gaan ontwikkelen. Hij is ontwikkeld voor docenten die aan de slag willen met het ontwikkelen van een online cursus
 6. onderwijs: het verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving om zo het onderwijs en de omgeving waarin dat onderwijs plaats-vindt te begrijpen en te verbeteren. Dat zegt echter nog niets over het type data dat wordt gebruikt. Kijkt men vooruit, terug of kijkt men real-time mee
 7. Meer dan honderd onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen aan ICT-voorzieningen en -innovatie om zo de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Hun gezamenlijk doel: beter en flexibeler onderwijs en onderzoek

Het Architecten Beraad Hoger Onderwijs is inhoudelijk eigenaar van deze HORA-wiki. Deze pagina is het laatst bewerkt op 17 okt 2013 om 10:17 Pakket met professionele apps voor het onderwijs € 229,99 In winkelmandje. Hulp nodig bij je bestelling? Chat nu (Wordt in nieuw venster geopend) of bel 0800 0200 570. Bevat Final Cut Pro X, Logic Pro X, Motion, Compressor en MainStage. Pakket met. Surf, de coöperatie van instellingen in onderwijs en onderzoek, breidt haar cybersecurity-dienstverlening uit met een security operations center (soc). Het centrum verbetert de informatiebeveiliging en voorkomt aanvallen op de ict-infrastructuur van deelnemende organisaties. De 24-uursmonitoring is gegund aan securityexpert Fox-it Het Architecten Beraad Hoger Onderwijs is inhoudelijk eigenaar van deze HORA-wiki. Deze pagina is het laatst bewerkt op 16 okt 2013 om 16:22

SURF ontwikkelt een platform voor studiedata waarin de privacy van studenten en docenten voorop staat. Ben jij die ambitieuze IT-architect die hieraan mee gaat bouwen? Reageer dan! Werk- en denkniveau: hbo/wo Locatie: Utrecht Aantal uur: 32-40. Wat houdt de functie in? SURF wil vernieuwing voor het onderwijs aanjagen De huidige versie HORA 2.0 vindt u op hora.surf.nl Leveren onderwijs Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren De Universiteit Leiden past Open Onderwijs API toe in een project waarin een app voor studenten wordt gerealiseerd. Deze app maakt onderwijsaanbod, cijfers en (persoonlijk) rooster inzichtelijk, en maakt het mogelijk in te schrijven voor een vak Voor het hoger onderwijs is op termijn voorzien in invoering van het burgerservicenummer (BSN) en daarmee de totstandkoming van BRON-HO. BRON-HO moet niet alleen CRIHO, het Centraal register inschrijving hoger onderwijs vervangen, maar ook het proces van inschrijving, waar aanmelding, selectie en plaatsing onderdelen van zijn, moderniseren

Digitale certificaten voor het Nederlandse onderwijs. Edubadges is het platform voor digitale certificaten voor het Nederlandse onderwijs. Met een edubadge geef je studenten of werkenden een bewijs van opgedane kennis en vaardigheden. Een edubadge verstrek je digitaal binnen een veilig en betrouwbaar platform van SURF Tijdens de SURF onderwijsdagen sprak minister v an Engelshoven niet expliciet over flexibilisering. Wel zei ze veel kansen te zien voor digitaal onderwijs als aanvulling op - en soms zelfs vervanging van - fysiek onderwijs SURF . 396 berichten . In de serie uitpakfilmpjes in het kader van het project Devices in het Onderwijs vandaag aandacht voor de Kodak Zi8. Voor mij geen onbekende, ik heb er zelf namelijk privé een tijd geleden ook eentje aangeschaft (en daar staan uiteraard ook filmpjes en berichten van online). Maar. SURF biedt uitgebreide opleidingsmogelijkheden en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, 36 vakantiedagen en een NS-business card 1e klas. Ons kantoor ligt op een toplocatie, op nog geen 10 minuten loopafstand van station Utrecht Centraal. Interesse? Stuur je motivatie en cv naar sollicitatie@surf.nl. Je kunt uiterlijk 20 december 2020. Voorjaar 2021: De APA-richtlijnen uitgelegd: een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs editie 3. De derde editie van De APA-richtlijnen uitgelegd: een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs is gebaseerd op de zevende editie van de Publication Manual of the American Psychological Association en zal in mei 2021 verschijnen

Terugblik: Het onderwijs van 2020 is - SURF Communitie

 1. Download SURF Events en geniet ervan op je iPhone, iPad en iPod touch. ‎Dit is de officiële en interactieve app voor de grote SURF events en congressen. Via de app krijgt u toegang tot alle informatie rondom het evenement: - algemene evenement informatie zoals lokatie en bereikbaarheid - overzicht van het programma - achtergrondinformatie over de sessies - een interac
 2. surf 396 berichten Ik zal eerlijk bekennen dat ik nog nooit van Xerte gehoord had totdat ik een mailtje kreeg waarin ik gewezen werd op de bijeenkomst die op 28 oktober a.s. hierover bij/door het Erasmus MC georganiseerd wordt
 3. Onderwijs, onder de vlag van SURF ICT en Organisatie, overleg voeren over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging. Dit overleg onderscheidt zich van andere beveiligingsoverleggen (GvIB, PI, e.d.) doordat een en ander altijd geplaatst en bekeken word
 4. SURF, de ICT-coöperatie voor onderwijs en onderzoek, verzorgt de SURFsoc-dienstverlening. Ook wordt de bestaande dienstverlening van SURFcert uitgebreid binnen SURFsoc

In SURF dragen HO- en onderzoeksinstellingen (sinds 1987) samen bij aan grensverleggende ICT-innovaties voor onderwijs en onderzoek. In iedere VoP informeren wij u over de laatste nieuwtjes, publicaties, good practices en meer. Tevens een overzicht van bijeenkomsten op het gebied van IT & onderwijs In SURF heeft Augustus een omgeving aangetroffen waarin zijn dagelijkse werkzaamheden overlappen met zijn pass i e voor informatietechnologie, wetenschap en onderwijs. Daarnaast heeft hij het gevoel dat zijn werk bij SURF meer toegevoegde maatschappelijke waarde heeft. Ik heb dus heel bewust voor de publieke sector gekozen SURF. In het project 'Regie in de Cloud' hebben hebben bestuurders, CIO's, directeuren en architecten van hogescholen en universiteiten samen met SURF samengewerkt aan het opstellen van een gemeenschappelijke i-Strategie en de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA)

Meer over Vraagbaak Online Onderwijs SURF Communitie

Vandaag is in samenwerking met SURF de nieuwe ronde van de subsidieregeling Open en Online Hoger Onderwijs opengesteld. Met deze meerjarige regeling kunnen innovatieve en experimentele online projecten in het hoger onderwijs een subsidie ontvangen van maximaal € 175.000. In totaal stelt minister Van Engelshoven (OCW) voor deze ronde € 1,4 miljoen beschikbaar SURF, coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen SURF Communities publiceerde diverse nuttige artikelen, zoals: Een overzicht van themapagina's over afstandsonderwijs van hogescholen en universiteiten; Een artikel met tips om studenten betrokken te houden door middel van goede interactie en feedback Door het onderwijs zelf, om namens de bij SURF aangesloten instellingen te onderhandelen met ICT-aanbieders. Doordat wij ICT op grote schaal kunnen inkopen zijn wij een interessante partner voor onderwijsinstellingen. Maar dit maakt ons ook een interessante partner voor aanbieders van software,.

Software met onderwijskorting (MBO, HBO en WO

SURFnet is een onderdeel van Coöperatie SURF, een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.SURFnet brengt via een computernetwerk verschillende organisaties met elkaar in contact, waaronder hogescholen, universiteiten, academische ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en andere wetenschappelijke. Samengesteld door experts vanuit het hoger onderwijs. Alles over bronvermelding volgens de APA-richtlijnen . Footer navigation. Over ons; Disclaimer; Alle vuistregel Professence WePer4mens. WePer4Mens Onderwijs Login Wachtwoord aanvragen. Professence WePer4men Vraagbaak SURF: [hbo, wo] Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. SURF heeft een vraagbaak ingericht. Handreikingen en kennisdeling over online onderwijs. Lerarencollectief: [basisonderwijs

SURF en Fox-IT gaan onderwijsinstellingen beter beveiligen

Werk je in het onderwijs, studeer je nog óf heb je gewoon veel ideeën over het onderwijs? Doe dan mee met de Daphne Riksen Schrijfprijs! Deze schrijfwedstrijd wordt door SURF georganiseerd om te stimuleren dat er meer en beter over techniek, innovatie en onderwijs wordt geschreven. Het thema voor 2020 is 'Hoe corona het onderwijs verandert Daarnaast spelen niet alleen instellingen, maar ook de Vereniging Hogescholen, de VSNU en OCW samen met SURF spelen een belangrijke rol om onderwijsinnovaties mogelijk te maken. Uit het onderzoek van CHEPS blijkt dat veel hoger onderwijsinstellingen speciale stafafdelingen hebben die zich bezighouden met onderwijs Uit veiligheidsoverwegingen moet je een nieuw wachtwoord aanvragen, klik op volgende om dit te doen. Je ontvangt dan per e-mail verdere instructies In Nederland faciliteert en bevordert de SURF special interest group Open Education kennisdeling, samenwerking en visievorming rondom open onderwijs binnen het hoger onderwijs in Nederland. Honderden hogeronderwijsinstellingen van over de hele wereld hebben zich verenigd in The Open Education Consortium met als doel kennis uit te wisselen over open onderwijs Goed omgaan met privacy in het onderwijs. Dat doe je niet alleen door afspraken op te schrijven in een privacyconvenant, maar vooral ook door deze afspraken in de praktijk te brengen. De school heeft hierbij de regie. Deze is tenslotte verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met.

In de vie rde parallelsessieronde was ik aanwezig bij de bijeenkomst over de vraag 'beter onderwijs door een flexibele leeromgeving?'. Marieke de Wit (SURFnet) presenteerde in een sneltreinvaart de aanpak van SURF rondom de flexibele leeromgeving. Voor meer informatie verwijs ik naar de interessante notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving.. Op de SURF Onderwijsdagen 2019 zijn de resultaten van het Future Lab (Open) Onderwijs gepresenteerd. Lees meer over de door Waag ontwikkeld

SURF - ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en

Bibliotheken en Open & Online Onderwijs Doel De SHB-UKB-SURF werkgroep Bibliotheken en open en online onderwijs richt zich op de versterking van de rol van bibliotheken bij de ondersteuning van onderwijs en de ontwikkeling van open onderwijs en open onderwijsmateriaal. De werkgroep heeft leden afkomstig uit hogeschoolbibliotheken, universiteitsbibliotheken en SURF. Paginaeigenschap zoeken. Zoek naar alle fillers voor een eigenschap op een gegeven pagina. Voer zowel een pagina als een eigenschap in. Hieronder staan 5 resultaten vanaf #1. (vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken Het ministerie van OCW heeft een nieuwe editie van het Servicedocument HO gepubliceerd. Dat geeft de hogescholen duidelijkheid over een aantal belangrijke zaken voor de rest van het huidige studiejaar. Het Servicedocument is op een groot aantal onderdelen geactualiseerd

HORA2 wik

Breens Network breidt aanbod voor digitale werk- en leeromgeving uit met overname softwareontwikkelaar Educator. 18 jan - Breens Network heeft softwareontwikkelaar Educator overgenomen. Met deze acquisitie versterkt Breens Network haar positie als aanbieder van een veilige en betrouwbare werk- en leeromgeving in het onderwijs zodat studenten, medewerkers, docenten en bestuurders het beste. Open Universiteit/ Artikelen/ SURF seminar over 'Verbinden van onderwijs buiten en binnen de collegezaal' / Digital Learning SURF seminar over 'Verbinden van onderwijs buiten en binnen de.... nieuws, artikelen, media, onderzoek, kennis, wetenschap, resultate Goed onderwijs: bouwen aan de toekomst. Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat . vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en tech-nologische ontwikkelingen. Scholen moeten bijvoorbeeld weten o Paginaeigenschap zoeken. Zoek naar alle fillers voor een eigenschap op een gegeven pagina. Voer zowel een pagina als een eigenschap in. Hieronder staan 7 resultaten vanaf #1. (vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken

SURF Onderwijs-award voor Ulrike Wild en collega

Het VSOA Onderwijs, één van de 11 beroepsgroepen van het VSOA, verdedigt de belangen van al het personeel (werkzoekenden, studenten, actieven en gepensioneerden) in alle onderwijsnetten; op collectief én op individueel vlak. Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan Farshida Zafar, docent Recht en Innovatie bij Erasmus School of Law, heeft in de categorie docenten de SURF Onderwijsaward gewonnen. Hiermee is zij in deze categorie de grootste gamechanger van onderwijzend Nederland

Open onderwijs en samenwerking belangrijke thema's bij

Het arrangement Privacy in Onderwijs is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.n De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl Basisregistratie hoger onderwijs ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Basisregistratie hoger onderwijs Donderdag 16 februari 2006 - SURF dag voor platformcontactpersonen onderwijs, Utrecht Enkele malen per jaar komen de PCP's (platformcontactpersonen) op het platform onderwijs bijeen. Er zijn rond 65 instellingen voor hoger onderwijs, maar in de regel komen hoogstens 20 tot 30 vertegenwoordigers naar de kwartaalbijeenkomsten

Lessons learned demo modulaire leeromgeving | SURFDe APA-richtlijnen uitgelegd - 2e editie by Leer- enWhy Don't Students Like School?Avans Hogeschool | SURF

Total: 192 organizations. There are a number of Identity Providers available in SURFconext that are not full members of the federation. The following IdPs and organizations can only use a limited set of services (which set may differ per IdP) Case: SURF. SURF is onderdeel van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. In januari 2016 heeft SURF Wentzo uitgekozen voor de ontwikkeling, levering en het onderhoud van SURFwireless. SURFwireless is de nieuwe WiFi as a Service dienst van SURF. Inmiddels is SURFwireless live. Klik hier voor meer informatie Information Literacy Onderwijsmaterialen Voor de ontwikkeling van informatievaardigheden wordt wereldwijd door onderwijsinstellingen educatief materiaal ontwikkeld. Digitalisering maakt het delen makkelijker. Als instellingen hun materialen met een open licentie voor hergebruik aanbieden, spreken we van Open Educational Resources (OER). Er is een enorme variatie in OER. Van een enkele. 3. Outreaching Honors Program is looking for a TiU lecturer, professor, or contact that could inspire our students on Wednesday evening November 9th from 18:45-20:30 (with 15 minute break) on feedback, reflection and constructive personality traits Stress is een vorm van spanning. Om optimaal te kunnen presteren hebben we een bepaalde mate van spanning en dus kortdurende stress nodig, bijvoorbeeld bij het maken van een tentamen. Na enige tijd verdwijnt deze spanning weer en keert het lichaam terug in een toestand van rust

 • Gunpowder Minecraft.
 • C4 index betekenis.
 • Adyen koers.
 • Canisius College docenten.
 • Watermerk app iPhone.
 • SsangYong private Lease.
 • Proefabonnement AD.
 • Pecha Kucha job interview.
 • Zalm oven grill.
 • Romeins restaurant.
 • Foto's synchroniseren iCloud.
 • Boot huren Kropswolde.
 • Azuriet verf.
 • Rugcentrum Alphen aan den Rijn.
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis tips.
 • Trouwjurken passen zonder afspraak.
 • Oude landelijke krukjes.
 • VirtualDubMod Windows 10.
 • Kindertaart Jumbo.
 • Hoeveel eieren legt een landschildpad.
 • Hoe vaak past Bali in Nederland.
 • Draaischijf spel.
 • Picture It gratis downloaden Nederlands.
 • Oracle rdbms 20.
 • Van cranenbroek trampoline handleiding.
 • Bloom Fresco Baby.
 • Pesten theorie.
 • Zwembad Octopus.
 • Cole DeBoer nationality.
 • Bloemkool sperziebonen.
 • Beste groenten om af te vallen.
 • Hoogte kelder.
 • Beursgebouw Amsterdam.
 • Black Mirror Shut Up and Dance cast.
 • Kosten zonnepanelen Eneco.
 • Hoekbeschermers HEMA.
 • Piramide van de Maan.
 • Iglo actie.
 • Adyen koers.
 • Mas de la Cam anwb.
 • Schuifdeur Japanse stijl.