Home

Hulpmiddeleninfo refertelijst

In de Excelversie van de refertelijst worden de hulpmiddelen die mogelijks terugbetaald worden bij gebruik bij een vergunde zorgverlener of een ouderinitiatief aangeduid met een 'V' in de kolom 'Gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief'. In de hulpmiddelenfiches werd dit overgenomen en stond bij hulpmiddelen die konden. Incontinentiemateriaal voor personen (12 jaar en ouder) met incontinentie, dag en nacht, ondanks het gebruik van sonde

 1. Hulpmiddelenfiches bevatten informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel. In de hulpmiddelenfiches wordt aangegeven voor welke specifieke doelgroepen en gebruikssituaties de hulpmiddelen terugbetaald worden door het VAPH en welke soorten producten tot de referterubriek behoren
 2. Noodzakelijke bijhorigheden computer: Muisalternatief: Aangepaste trackball, joystick, interface voor bediening via de omgevingsbediening of via schakelaar
 3. Hulpmiddeleninfo's. Lees over hulpmiddelen. Webinars. Bekijk demo's over hulpmiddelen. Presentaties. Studeer over hulpmiddelen. Opleidingen. Leer bij over hulpmiddelen. Wij bieden hulp bij de keuze van hulpmiddelen! KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.b
 4. g van terugbetaalbare hulpmiddelen en aanpassingen. Raadpleeg de refertelijst. Hulpmiddelendatabank. Zoek, lees en leer meer over hulpmiddelen. Zoek hulpmiddelen. Persoonlijke budgetten opent dialoog. Sluiten. Alles over persoonlijke budgetten. PAB. Persoonlijke-assistentiebudge
 5. Hulpmiddelenfiches volgens refertelijst 01/07/ van 320. 104 Enkel de goedkoopste, adequate oplossing voor de gehele activiteit 'zich verplaatsen met de auto' kan terugbetaald worden. Aanpassingen om een auto te besturen, kunnen enkel terugbetaald worden als het de persoon met een handicap zelf is die meestal de auto bestuurt
 6. gen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetko
 7. g in de refertelijst is opgenomen, en zo meer kunnen dus in geen geval vergoed worden. Hulpmiddelen op school Als u speciale onderwijsleermiddelen of een tolk voor doven en slechthorenden nodig hebt om de lessen te volgen op school, dan kunt u een tegemoetko

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie. Een opsomming van die hulpmiddelen en aanpassingen vindt u in de refertelijst opent dialoogvenster. Er zijn hulpmiddelen en aanpassingen voor personen met een motorische, visuele, auditieve, communicatieve of cognitieve handicap Refertelijst en hulpmiddelenfiches. Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in uw thuissituatie. Een opsomming van die hulpmiddelen en aanpassingen vindt u in de refertelijst. Voor elk hulpmiddel of elke aanpassing staat telkens aangegeven hoe groot het maximumbedrag van de tegemoetkoming is

Refertelijst: Andere - hulpmiddeleninfo

Read the latest magazines about Refertelijst and discover magazines on Yumpu.co

Nivel Toegang tot medische hulpmiddelen in de thuissituatie 5 7.2 Wet- en regelgeving en financiering voor hulpmiddelen 79 7.3 Hulpmiddelen in de praktijk 8 Het VAPH heeft een refertelijst van hulpmiddelen en aanpassingen waar zij een tussenkomst in voorzien. Als je voor één van deze zaken een aanvraag doet, kan je die tussenkomst bekomen. Voor EB worden er echter vaak zaken besteld die niet opgenomen zijn in deze lijst Kostenplaatje blindengeleidehonden in Vlaanderen Dat een geleidehond figuurlijk kostbaar is, is door iedereen wel geweten. Hij zorgt namelijk voor de veiligheid, zelfstandigheid en mobiliteit van de blinde of slechtziende baas Bekijk hiervoor de refertelijst via VAPH (www.vlibank.be), om het terugbetalingsbedrag en de refertetermijn te checken. Refertelijst = Alle veelgevraagde hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming kunt krijgen, zijn samengebracht in de zogeheten refertelijst In deze refertelijst zijn hulpmiddelen opgenomen die standaard in aanmerking komen voor een mogelijke terugbetaling. Voor elk hulpmiddel staat telkens aangegeven hoe groot het maximumbedrag van de tegemoetkoming is. Dat maximumbedrag heet het refertebedrag. (zie verder link uitleg refertelijst

Oplossingen om het toilet te gebruiken voor personen met een motorische handicap 1. Inleiding KOC, februari Het toilet bereiken 2.1 Toiletstoel 2.2 Douche-toilet(rol)stoel 2.3 Chemisch toilet 2. Als persoon met een handicap ondervind je moeilijkheden om activiteiten zelfstandig uit te voeren. Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen thuis, op school of op het werk nodig zijn. Om een tegemoetkoming te krijgen, moet je een aanvraagprocedure doorlopen. Vraag hulp aan de maatschappelijk werker bij je ziekenfonds De refertelijst omvat niet alle hulpmiddelen. Heeft u een hulpmiddel nodig dat niet in de refertelijst voorkomt, dan kan de Bijzondere Bijstandscommissie uw vraag eventueel onderzoeken. Voor de kostprijs van zo'n hulpmiddel heeft het VAPH een minimumbedrag vastgelegd. De Bijzondere Bijstandscommissie kan ook een aanvullende tegemoetkomin Wanneer iemand niet meer over de mogelijkheid beschikt om staand te douchen, wordt soms de hulp ingebracht van een douchestoel. Een douchestoel is een waterbestendige zit of stoel, die al dan niet aan de muur vastgemaakt is. Dit hulpmiddel wordt vaak geb Oplossingen om te communiceren voor doofblinden 1 Wat is doofblindheid? KOC, augustus Communicatietechnieken 2.1 Liplezen 2.2 Communicatie in grootschrift 2.3 Drukletters schrijven in de hand (lopen

Refertelijst VAP

www.hulpmiddeleninfo.be. Daar Infovisie MagaZIEN - Juni 2016 hulp-' opge-de -eken kunt ---t -dan weer -vindt u tips en richtlijnen bij de keuze van hulpmiddelen die een oplossing bieden voor activiteiten zoals omgeving bedienen, tv kijken, zich verzorgen Wilt u weten welke hulpmiddelen er op de Vlaamse markt baar zijn, dan kunt u vanuit d Voor een groot aantal hulpmiddelen worden de bedragen gehanteerd die in de zogenaamde 'refertelijst' opgenomen zijn. Vanuit de fiches kunt u dan weer verder naar de hulpmiddeleninfo's en keuzewijzers op www.hulpmiddeleninfo.be 3 1. Inleiding Lectuur vasthouden en erin bladeren is moeilijk voor personen met een motorische handicap. Er bestaan oplossingen voor personen die: eenhandig lezen met beperkingen in beide bovenste ledematen lezen liggend of halfliggend lezen Soms lukt het niet ommet hulpmiddelen papieren lectuur te lezen, ishette vermoeiend, te omslachtig of niet aangenaam Het VAPH biedt tot eind 2019 een tegemoetkoming voor maximaal 2 aangepaste rookmelders voor doven en slechthorenden. Het is echter mogelijk dat u in uw woning meer dan 2 rookmelders moet plaatsen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Daarom past het VAPH de tegemoetkoming in de refertelijst aan

Oplossingen om de omgeving te bedienen voor personen met een motorische handicap 1. Inleiding KOC, februari Wat is een omgevingsbedieningssysteem? 2.1 Soorten signalen en signaalomzetters 3. Afstandsbedieninge Daarvoor moet elk afzonderlijk voertuig ingeschreven worden in het repertorium van voertuigen. www.hulpmiddeleninfo.be www.vlibank.be 2015 1 Op de bol mag geen uitstekend of snijdend onderdeel voorkomen. Autoaanpassingen zijn opgenomen in verschillende rubrieken in de refertelijst mijn vaph | mijn vaph | mijnvaph.be | mijn vapro | mijnvapro.n www.hulpmiddeleninfo.be. Tussenkomst aanpassingen bestaande woning. Misschien wens je een woningaanpassing te laten realiseren die niet vermeld staat in de refertelijst. In dat geval kan je aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) van het VAPH de vraag stellen om toch een tegemoetkoming te krijgen

Refertelijst: Communicatie - hulpmiddeleninfo

De refertelijst omvat niet alle. hulpmiddelen. Voor hulpmiddelen. en aanpassingen die weinig. gevraagd worden, wordt bijvoorbeeld. geen standaardtegemoetkoming. voorzien. Hebt u. een hulpmiddel nodig dat niet in. de refertelijst voorkomt, dan kan. de bijzondere bijstandscommissie. uw vraag eventueel onderzoeken. Het hulpmiddel moet. dan wel. Als ik de hulpmiddeleninfo bij het VAPH bekijk, zie ik dat de autismehond daar helemaal niet meer in voorkomt. De vraag is waarom hij daar niet meer in opgenomen is, want qua opleiding is hij duurder dan de andere hulphonden: we spreken hier bijna over 40.000 euro. De positieve effecten in Nederland zijn gekend 1 Oplossingen om zich zelfstandig buitenshuis te verplaatsen voor blinden en slechtzienden. 2 1 Witte stok KOC, september Aanleren verplaatsingstechnieken witte stok 2 Elektronische witte stok 3 Blindengeleidehond 4 Gps 4.1 Specifiek voor blinden ontworpen gps systemen 4.2 Gps apps voor smartphones 5 Aanpassingen aan de omgeving en het straatmeubilair 5.1 Straatbetegeling 5.2. Eigen vervoer, autoverhuur en autodelen Published on MeerMobiel (https://www.meermobiel.be) Eigen vervoer, autoverhuur en autodelen Als je een mobiliteitsbeperking of een handicap hebt, kan je je wagen laten aanpassen zodat je deze zel

KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen: startpagin

 1. We willen de lezers van Infovisie Magazine erop attent maken dat dit tijdschrift ook in daisy-audioformaat beschikbaar is. Het wordt professioneel aangemaakt en verschijnt quasi-gelijktijdig met de zwartdruk- en de HTML-versie
 2. Wil je als (ouder van een) persoon met een beperking zelf de regie voeren over het project samen met de andere (ouders van) personen met een beperking? Met de regie voeren wordt
 3. Of uw bus. Openingsuren en adresgegevens van Autoaanpassingen Eric bvba in Schoten met adres Brechtsebaan 42 unit 54. Uw specialist voor fietsen, auto's - aanpassingen. www.hulpmiddeleninfo.be • www.vlibank.be 1 december 2013 OPLIJSTING AUTOAANPASSINGEN PER REFERTEKLASSE DECEMBER 2013 In dit document vind je per referteklasse een
 4. Terug naar de inhoudstafel. Update-info. Er blijken nog steeds heel veel mensen met Windows XP en Word 2003 te werken. De uit 2003 daterende VGMD (Visueel Gehandicapten Massaal Digitaal) cursusboeken blijven daarom als grootletterboek, als daisy-cd, of als brailleboek (niet alle versies) te bestellen bij Dedicon in Grave (NL). De digitale bestanden zijn te downloaden vanaf www.vgmd.nl
 5. Hulpmiddelendatabank VAP
 6. Hulpmiddelenfiches. Volgens refertelijst van 01/07/ PD

Algemeen (hulpmiddelen) VAP

 1. Voor welke hulpmiddelen geeft het VAPH geen tegemoetkoming
 2. Tegemoetkomingen VAP
 3. Wegwijs in hulpmiddelen VAP
 4. Zich verplaatsen met de auto VAP
 5. Refertelijst Magazines - yumpu
 6. Toegang tot medische hulpmiddelen in de thuissituati
 7. Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH

Kostenplaatje blindengeleidehonden in Vlaanderen Dier en

 1. Wonen als PMH (adviesraad Personen Met een Handicap
 2. Raepsaet Yacura Blijfstoe
 3. Oplossingen om het toilet te gebruiken voor personen met
Info over hulpmiddelen: communicatiehulpmiddelenInfo over hulpmiddelen: aanpassingen deuren, ramen enHulpmiddelenfiche: Trippelstoel, bedoeld voor volwassenen
 • Messerschmitt Bf 109 for sale.
 • Wat te doen in Maarn.
 • Waze geen geluid iPhone.
 • Familie over de kook andijviestamppot.
 • Wat zijn warme kleuren.
 • Afvallen met acupunctuur Rotterdam.
 • Lucht veranderen app.
 • Rustieke eiken eetkamer tweedehands.
 • Klimmen thuis.
 • Wat vinden mannen onweerstaanbaar.
 • Modelbouw lieren.
 • Maxi Cosi ECE R44/04 universal 9 18 kg.
 • Hikvision FTP.
 • Tarwegraspoeder gezond.
 • Hotels Oostduinkerke Bad.
 • Handafdruk klei.
 • Luchtpijpontsteking forum.
 • Voedselrelaties betekenis.
 • Sierknopen kopen.
 • Population Chile 2020.
 • Lijn midden buik.
 • Gerudo Tower Shrine.
 • Wietplant fimmen.
 • Phineas Taylor Barnum Nancy Fish.
 • Androïde robot voorbeeld.
 • Tableau vivant meervoud.
 • Versleten nekwervels symptomen.
 • Voorgegaarde gehaktballen opwarmen Airfryer.
 • Insert PNG LaTeX.
 • Salaris Physician assistant UMC.
 • Ziekte van Crohn.
 • SD kaart 32GB Action.
 • Snoekbaars prijs per kilo 2020.
 • Divine interview.
 • Zich of zig.
 • Venezolaanse munt.
 • Tweedehands hoekbureau.
 • Koets huren Arnhem.
 • Asbest kruipluik verwijderen.
 • Erkende rijschool.
 • Groepsuitjes Gelderland.